„Чачкалица“ у посети Купинику

Kupinik

Купиново се налази поред Обедске баре, на Сави, веома је значајно за нашу прошлост иако се о њему мало зна. Ови простори су били насељени од праисторије до данас. Истраживања тек почињу али постоје наговештаји да је тврђава у неком облику постојала много раније него што се обично мисли, па можда и у античка времена. Ми смо у овој емисији разговарали са археологом Петром Одобашићем, човеком који се брине о тврђави Купиник и који нам је фантастично представио. Трудимо се да се наше историјско богатство сачува и да се о њему више зна, па тако и ова тврђава и ена околина представљају значајно место наше прошлости. У плану су и емисије које ће посебно обрадити манастир Обед и етнографско наслеђе овог простора.

Неке сличне емисије